Judo in Zeist
/

Yawara Judo

 

Japans voor beginners

Iedereen kent wel een paar woordjes Japans. Judo, karate, aikido, sushi, tsunami, kimono, samurai. Tokio. In het Japans worden deze woorden met kanji geschreven: ju do 柔道, de eerste kanji 柔 betekent zacht de tweede kanji 道 betekent weg. Kara te 空手 kara betekent leeg, te betekent hand ai ki do 合気道 su shi 寿司  tsu nami 津波  ki mono 着物 de eerste kanji 着 betekent dragen (van kleding), de tweede kanji 物 betekent ding. Tokio 東京, de eerste kanji 東 betekent oosten, de tweede kanji 京 betekent hoofdstad. Japan is in het Japans Nihon 日本, 日本語 Nihongo is Japanse taal.

Kanji (漢字 = kan ji , letterlijk Chinese letter) zijn Chinese karakters die in de vierde eeuw van China naar Japan zijn gekomen. Er zijn 2136 standaard kanji, Deze moet een Japanner beheersen om bijvoorbeeld de krant te kunnen lezen. Maar een hoog opgeleide Japanner kent er wel 4000.

Sommige Kanji zijn eenvoudig  ichi  1,    kuchi  mond, andere kanji koshi heup zijn moeilijker. In de kanji voor boom ki, kun je nog wel een boom herkennen, net als 川 kawa  rivier. Sommige kanji vind je bij andere kanji weer terug. Als je goed kijkt zie je in de kanji van judo   boom terug.

Elke Kanji kent twee lezingen, de on-lezing en kun-lezing. Het eerste karakter van judo is  柔 dit betekent ju  zacht (on-lezing). Maar in het woord 柔ら betekent yawa  (kun-lezing) het tekentje erachter ら betekent ra. Er staat dus Yawara, de naam van de judoclub. De ら is echter geen kanji maar hiragana. Hiragana is een alfabet met 46 tekens.

Alle woorden kun je in het Japans in hiragana schrijven, bijvoorbeeld 空手  karate, in hiragana からて、か ka、ら ra、て te. Dit wordt soms in boeken voor kinderen gedaan die nog niet alle kanji beheersen. 空手 = karate, de eerste kanji 空 betekent kara  leeg, maar als deze kanji alleen staat betekent het weer sora  lucht..

De kanji voor jiu-jitsu is 柔術, de eerste kanji is dezelfde als van judo,  de tweede kanji betekent 術 jutsu techniek, kunst. In Nederland is de schrijfwijze echter voor de tweede wereldoorlog verkeerd overgenomen en staat er in de Dikke van Dale jiu-jitsu. Als een Japanner dit leest 手術、de eerste kanji is van hand, leest hij shujutsu. In deze combinatie is 手 geen te maar shu. Er staat handtechniek en betekent opereren.

Om het allemaal nog iets ingewikkelder te maken, er is nog een alfabet in Japan, het katakana. Het bestaat evenals het hiragana uit 46 tekens Dit alfabet is vooral bedoeld voor leenwoorden, en daar zijn er in het Japans heel veel van.

コーヒー,  ko   hi, de platte streepjes geven aan dat de o van ko en de i van hi langer aangehouden moeten worden, koohii en betekent koffie. Het is een van oorsprong Nederlands woord (V.O.C.- tijd 1602-1798), net als ビール    bi   ru, biiru bier. Het Japanse woord おてんば otenba お o  て te  ん n  ば ba wordt weer in hiragana geschreven, het betekent een wispelturig meisje, Het komt van ons woord ontembaar. 

Kinderen dragen in Japan allemaal een ランドセル ラ ra ン n ド do セ se ル ru (deze tekens zijn katakana) randoseru als ze naar school gaan. Het komt van het Nederlandse woord ransel.


足 ashi voet       腕 ude arm       膝 hiza knie      肩 kata schouder 始め hajime beginnen

畳 obi band      帯 tatami mat     外 soto buiten   内 uchi binnen      押さえ込み osaekomi houdgreep

横 yoko zijkant    体 tai lichaam    固め katame controle                  舞って matte wachten

一 ichi een        二 ni twee         三 san drie       四 yon vier          五 go vijf

六 roku zes        七 nana zeven   八 hachi acht    九 kyuu negen      十 to tien

ありがとう arigatou dank je wel

またね mata ne tot ziens

こんにちわ konnichiwa goedendag